Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại - Nội thất xếp hình

Mẫu WIN Mẫu PLAIN TỦ BẾP DI ĐỘNG


Bộ tủ bếp W-1
Bộ tủ bếp W-1

18.510.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.3 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp PL-1
Bộ tủ bếp PL-1

16.540.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.2 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp W-2
Bộ tủ bếp W-2

18.840.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.0 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp PL-2
Bộ tủ bếp PL-2

24.535.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 5.19 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp W-3
Bộ tủ bếp W-3

20.580.000 VNĐ

Tủ bếp có chiều dài 3.3 mét  với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp PL-3
Bộ tủ bếp PL-3

17.460.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.2 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp W-4
Bộ tủ bếp W-4

21.540.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.3 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp PL-4
Bộ tủ bếp PL-4

17.380.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 2.9 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp W-5
Bộ tủ bếp W-5

18.510.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.3 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp PL-5
Bộ tủ bếp PL-5

19.470.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.3 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp 
Lưu vào danh sách
Bộ tủ bếp W-6
Bộ tủ bếp W-6

20.250.000 VNĐ

Bộ tủ bếp dài 3.6 mét với đầy đủ công năng giúp cho người nội trợ sử dụng thuận tiện và luôn có cảm hứng làm bếp
Lưu vào danh sách1 2 Sau