Nội thất phòng khách, phòng ngủ đẹp và cao cấp ~ Hà Lâm Furniture

TỦ ÁO 2 CÁNH MỞ - TA.185.7 -35%
TỦ ÁO 2 CÁNH MỞ - TA.185.7

Kích thước: R1658 x D2028 x C270

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH F2625-S

1.600.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.7 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.7

Kích thước: R802 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH F2625-S

3.700.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.2 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.2

Kích thước: R802 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2830-2C

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

4.150.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.1 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.284.1

Kích thước: R802 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

4.150.000 VNĐ

TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.7 -35%
TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.7

Kích thước: R802 x C750 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH F2625-S

2.400.000 VNĐ

TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.2 -35%
TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.2

Kích thước: R802 x C750 x S400

Màu sản phẩm: XH F2830-2C

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

2.800.000 VNĐ

TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.1 -35%
TỦ 3 HỘC KÉO - HK.282.1

Kích thước: R802 x C750 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

2.800.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.7 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.7

Kích thước: R602 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH F2625-S

3.250.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.2 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.2

Kích thước: R602 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2830-2C

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

3.950.000 VNĐ

TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.1 -35%
TỦ 5 HỘC KÉO - HK.281.1

Kích thước: R602 x C1190 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

3.950.000 VNĐ

TỦ 3 HỘC KÉO - HK.280.7 -35%
TỦ 3 HỘC KÉO - HK.280.7

Kích thước: R602 x C750 x S400

Màu sản phẩm: XH F2625-S

Màu cánh tủ: XH F2625-S

2.000.000 VNĐ

TỦ 3 HỘC KÉO - HK.280.2 -35%
TỦ 3 HỘC KÉO - HK.280.2

Kích thước: R602 x C750 x S400

Màu sản phẩm: XH F2830-2C

Màu cánh tủ: XH-MDF-0-0-12-30

2.300.000 VNĐ
1 2 3 4 5 Sau